Hakkımızda

KURULUŞ

Enstitümüz; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30. maddesi uyarınca 03.07.2017 tarihli ve 2017/10549 sayılı kararname ile kurulmuştur. Enstitümüz Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans, Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans ( Disiplinlerarası) ve İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programları ile eğitim öğretime başlamıştır. Yeni açılacak programlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

MİSYON

Sağlık bilimleri alanında bilimsel düşünceyi ön planda tutan, bilime ve teknolojiye katkıda bulunma gayreti içerisinde olan, çağdaş bilim insanları yetiştirmek,Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olma yolunda çalışmalar yürütmek, Ülkemizin sağlık alanında gelişmesine katkı sağlamak.

VİZYON

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , sağlık alanında yeni gelişmelere ışık tutacak bilimsel araştırmaları destekleyen ve  bu  çalışmaların sonuçlarıyla  toplumun sağlık sektöründeki sorunlarına çözüm bulma anlayışı içinde olan bir kurumdur.