LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI 

  • Hemşirelik Esasları Tezli YL Programı
  • Ebelik Tezli YL Programı