• Ebelik Tezli Yüksek Lisans
  • Beden Eğitim ve Spor Tezli YL-Doktora
  • İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli YL
  • Moleküler Tıp Tezli YL