* Doktora programına başvuran adayların, sıralamaya girebilmesi için yazılı sınavdan 100 tam not üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınavı 60 puanın altında olan adaylar sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.

 ** Doktora Yazılı Bilim Sınavları 28.07.2023 tarihinde saat 13:30 da ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır. Ayrıntılı liste için aşağıda yer alan Sınav Yerleri ve Saatleri linkine bakın.

 

  • Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
  • Sınav Yeri ve Saati
  •  

    NOT:  203-2024 Lisansüstü Programlara başvuran adayların yerleştirme sonuçları 02.08.2023 tarihihinde duyurulacaktır. İlan edilen liste Yazılı Bilim Değerlendirme sınavı yapacak olan Lisansüstü programlarına başvuran öğrenci adaylarının listesi olup, sınav yeri ve saatini göstermek içindir.