Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine; 

Yüksek Lisans Tez Savunmasına Girecek Öğrencilerimizin,

  • Enstitümüz web sayfasının "genel bilgiler" bölümündeki "Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin 26-27-28. maddelerini incelemeleri,
  • Enstitümüz web sayfasının "genel bilgiler" bölümündeki "Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları"nın 14. maddesindeki Yüksek Lisans Yayın Koşulunu sağlıyor olmaları,
  • Seminerlerini başarıyla sunduklarına dair "seminer bilgi formları"nın ve seminerlerininciltlenmiş şekilde danışmanları tarafından Enstitü Sekreterliğine teslim edilmiş olması,
  • "Öğrencinin Yüksek Lisans Transkript"i ile "Yüksek Lisans Tez Yazım İnceleme Formu"nun Enstitü Sekreterliğine teslim edilmesi,
  • Tezin İntihal Komisyonu tarafından kontrolü için CD ortamında Enstitü Sekreterliğine teslim edilmesi,
  • İntihal Komisyonu raporu dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra çoğaltılan 5 adet tezin Enstitüye teslim edilmesi,
  • "Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Giriş Formu"nun doldurulması gerekmektedir.
  • Tez savunma jürisi 'Tez Savunma Sınavı'ndan En az Bir Ay Önce  belirlenmiş ve EYK tarafından onaylanmış olmalıdır

Tez Savunma tarihi bu işlemlerin tamamlanmasından sonra 15 gün içinde öğrenci ve jüri üyelerine bildirilecektir.

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, "Yüksek Lisans Tez Teslim Formu"nun tüm gereklerini yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilecektir.