• Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU ( Başkan )
  • Doç. Dr. Şirin ÇETİN (Müdür Yrd-Üye)
  • Prof. Dr. Resul ÇEKİN ( Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı - Üye )
  • Prof. Dr. Akın TEKCAN ( Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı - Üye )
  • Doç. Dr. Eylem TOPBAŞ ( Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı-Üye )
  • Dr. Öğr. Üyesi Safiye TEMEL ( Ebelik Anabilim Dalı Başkanı-Üye )